IFCS

International Federation of Chopin Societies Członek Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO
2011-06-01

Grand Chopin Meeting

W dniach 7—10 października 2010 odbyło się w Warszawie Uroczyste Spotkanie Chopinowskie związane z Rokiem Chopinowskim 2010, XVI Międzynarodowym Konkursem Chopinowskim oraz 25-leciem działalności Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich. Na Spotkanie przybyło 47 delegatów reprezentujących 29 Towarzystw Chopinowskich z całego świata (Wiedeń, Vorstlaakdal, Vancouver, Mariańskie Łaźnie, Helsinki, Paryż, Charmes, Berlin, Darmstadt, Hanower, Budapeszt, Tokio, Kosowo, Warszawa, Duszniki, Valldemossa, Berno, Bazylea, Genewa, Taipei, Dniepropietrowsk, Tucson, Miami, Connecticut, Kaliningrad).

Już 7 października w godzinach popołudniowych członkowie Federacji odwiedzili nowo otwarte Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Wieczorem w Hotelu Harenda na Starym Mieście w Warszawie odbyło się spotkanie towarzysko-organizacyjne. Zebrani otrzymali najnowszy numer Chopin in the World oraz materiały promocyjne i wydawnictwa przygotowane specjalnie w Roku Chopinowskim.

Rano 8 października, w sali konferencyjnej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego rozpoczęły się obchodu jubileuszu 25-lecia Federacji. Oprócz reprezentantów Towarzystw wzięli w nich udział: Waldemar Dąbrowski (Dyrektor NIFC, Koordynator Obchodów Roku Chopinowskiego); Małgorzata Błoch Wiśniewska oraz Ryszard Kubiak (Biuro Obchodów Chopin 2010); Andrzej Kosowski i Teresa Kozak (dyrektorzy PWM), Paweł Kamiński (Redaktor Narodowego wydania Dzieł Wszystkich Fryderyka Chopina), Andrzej Byrt (Dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich) oraz dziennikarze i zaproszeni przyjaciele Federacji. Elżbieta Artysz powitała przybyłych, w tym szczególnie Prezydenta Federacji Theodora Kanitzera, jako jednego z największych animatorów ruchu chopinowskiego na świecie. Następnie przypomniała krótko historię Federacji, wspominając szczególnie zasłużonych, a nie będących już z nami jej twórców, m.in.: Jerzego Żurawlewa, Franciszka Raucha, Jarosława Simonidesa, Elizabeth Parmentier, Willy'ego Verhelsta.

25 lat temu akt powołania Federacji podpisało 17 Towarzystw. Obecnie Federacja liczy 39 Towarzystw, powstałych z inicjatywy ludzi, przez których piękno muzyki Chopina jest poznawane i przybliżane w zróżnicowanych kręgach kulturowych całego świata niezależnie od skomplikowanej sytuacji politycznej, różnic ideologicznych i ekonomicznych. Zaczynaliśmy od małych koncertów i spotkań—dziś w roku chopinowskim możemy się pochwalić realizacją dużych festiwali, koncertów, konkursów, seminariów, wykładów, masterclass itp. zrealizowanych w Roku Chopinowskim. Tą działalność będziemy kontynuować w przyszłości.

Następnie zabrał głos Waldemar Dąbrowski. Pogratulował Federacji jej 25-letniej znaczącej działalności, podkreślając wkład i zasługi w światowy ruch chopinowski ludzi, dla których dzieło i postać Fryderyka Chopina mają znaczenie szczególne. Dziękując za trud włożony wieloletnie działanie na rzecz Fryderyka Chopina odznaczył w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrnym Medalem Gloria Artis: Rosę Capllonch-Ferra (Valldemossa), Ives'a Henry (Nohant) oraz brązowym: Ariel Paszkiewicz (Paryż). Odznaczenia Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymali: Alicja Masan (Bazylea), Joanna Trzeciak (Belgia), Anna Fijałkowska (Wiedeń) oraz Hans Georg Brum (Burmistrz Miasta Oberursel). Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Elżbieta Artysz (Warszawa).

Szczególne podziękowania od wszystkich członków Federacji otrzymali inicjatorzy jej powołania i niestrudzeni działacze: Elżbieta Artysz i Theodor Kanitzer.

Po przerwie rozpoczęła się konferencja zatytułowana "Chopin w Kulturach Muzycznych Świata". Referaty wygłosili Prof. Dr hab. Irena Poniatowska oraz Prezes Societe Chopin a Paris Antoine Paszkiewicz. W dyskusji wzięli zabrali głos przedstawiciele m.in. Towarzystw z: Taipei, Paryża, Wiednia, Belgii.

Ważnym wydarzeniem była prezentacja specjalnego Wydania Narodowego Dzieł Wszystkich Fryderyka Chopina dokonana przez Redaktora Pawła Kamińskiego oraz dyrektora PWM Andrzeja Kosowskiego, który ofiarował Federacji jego jeden komplet. Podczas Spotkania wszyscy otrzymali materiały PWM i mieli okazję obejrzeć przygotowane na Rok Chopinowski wydanie Faksymilowe dzieł Chopina.

9 października w Hotelu Harenda w Warszawie odbyło przedpołudniowe spotkanie Towarzystw, podczas którego delegaci prezentowali swoje organizacje, ich aktywność, problemy (szczególnie finansowe) i osiągnięcia, dokumentując wydawanymi materiałami (plakaty, programy, prospekty itp.

W sobotę i niedzielę delegaci i goście brali także udział w przesłuchaniach II etapu XVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie.

Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich przyznała na Konkursie Chopinowskim pozaregulaminowa nagrodę dla najmłodszego uczestnika Finału. Nagrodę otrzymał Nikolay Khozyainov (Rosja).

‹ wróć do listy aktualności