IFCS

International Federation of Chopin Societies Członek Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO
2011-06-01

Zebranie Zarządu Federacji i Spotkanie przedstawicieli Towarzystw Chopinowskich Oberursel, 9-10 czerwca 2009

Tegoroczne Spotkanie miało miejsce w Oberursel pod Frankfurtem. Gospodarzem była pani Ilse Schwarz-Schiller, wieloletni Prezes Chopin-Gesellschaft Taunus e.v. Przedstawiciele reprezentowali Towarzystwa z Argentyny, Austrii, Francji (Paryż), Japonii (International Chopin Festival in Japan), Polski (PACH, TiFC), Hiszpanii (Majorka), Szwajcarii (Genewa) a także nowopowstałe Towarzystwo w Kosowie. Na Spotkanie przybył także Ryszard Kubiak, Koordynator Programów Zagranicznych Komitetu Obchodów Roku 2010.

W poniedziałek 8 mają podczas uroczystej kolacji przybyłych gości powitała gospodarz Pani Ilse Schwarz Schiller oraz District Administrator Pan Ulrich Krebs.

Następnego dnia przed południem odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji—ostatnie przed naszym Walnym Zgromadzeniem, które będzie miało miejsce w Warszawie w roku 2010 podczas Konkursu Chopinowskiego. Zarząd omówił bieżące sprawy Federacji. Przyjął w poczet członków nowe Towarzystwa: Towarzystwo w Kosowie oraz Fundację im. Gyorgy Ferenczy z Budapesztu.

Po południu delegaci udali się do Historycznego Ratusza Oberursel, gdzie zostali powitani przez przedstawicieli miasta Oberursel. Spotkanie miało na celu przedstawienie i omówienie planów obchodów roku 2010 w poszczególnych Towarzystwach. Sekretarz Elżbieta Artysz przedstawiła nadesłane propozycje Towarzystw nieobecnych na Spotkaniu.

Z dużym aplauzem została przyjęta wiadomość z Miami—Towarzystwo weszło w posiadanie fortepianu Pleyela (1846) z podpisem Fryderyka Chopina i zamierza przekazać go w 2010 roku mającemu powstać nowemu Muzeum F. Chopina w Warszawie.

Wszystkie Towarzystwa zgodnie podkreślają, że w tym wyjątkowym roku szczególny nacisk, jeśli chodzi o program koncertów i festiwali, położony zostanie na dzieła Chopina.

Chopin-Associetie Vlaandern (Belgia) zorganizuje Chopin Memorial Festival, podczas którego zostaną wykonane wszystkie dzieła Chopina. Z kolei wszystkie dzieła fortepianowe zabrzmią na festiwalu w Bazylei, w którym partycypować będą trzy konserwatoria muzyczne.

Również Towarzystwo genewskie planuje wykonanie dzieł wszystkich Chopina włączając utwory z orkiestrą.

Towarzystwo w Nohant rozpocznie rok chopinowski koncertem w Paryżu (przy współpracy z Towarzystwem paryskim) 27 lutego 2010. Planuje także zaprezentowanie całej twórczości Chopina w interpretacji młodych francuskich pianistów. Szykuje również rzecz wyjątkową—wykonanie 24 preludiów napisanych specjalnie z myślą o obchodach roku 2010 (utwory wykonane będą na instrumentach współczesnych i historycznych.

Societe Chopin a Paris poza tradycyjnym letnim festiwalem w Bagatelle, chce rok chopinowski urozmaicić okazjonalną wystawą w Musee de la Vie Romantique w Paryżu. Planowany jest wielki koncert w sali UNESCO w czerwcu 2010 roku. Będzie stanowił inaugurację Festiwalu w Bagatelle oraz cyklu Festiwali Chopinowskich Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich.

Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju urozmaici program Festiwalu w roku chopinowskim. Warto dodać, że zbiega się on z 65-ą rocznicą istnienia Festiwalu. Z tej okazji otwarta zostanie wystawa "Pobyt Chopina w Dusznikach i historia Festiwali dusznickich". W Planach jest również współpraca z Operą Wrocławską. Koncerty festiwalowe transmitowane będą drogą radiową w Polsce oraz krajach Europy.

Polska Akademia Chopinowska będzie uczestniczyć aktywnie w przygotowaniu Trzeciego Międzynarodowego Kongresu "Chopin 1810—2010. Idee—Interpretacje—Oddziaływania".

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina kładzie znaczny nacisk na działalność popularyzatorską. Cykl imprez obejmuje w zasadzie cały rok. Latem są to koncerty plenerowe w łazienkach Królewskich w Warszawie. Od października do mają traw cykl koncertowy "Chopin i listy". Koncerty odbywają się w Muzeum I.J. Paderewskiego. Od kilku lat w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie pod Warszawą w okresie letnim odbywa się festiwal "Chopin w ogrodach". W październiku 2009 odbędzie się I Międzynarodowy Konkurs Chopinowski dla Amatorów.

Sierpniowy Festiwal w Valldemossie będzie w całości poświęcony Chopinowi. Towarzystwo chce zaprosić do udziału w Festiwalu młodego pianistę polskiego—Jacka Kortusa.

Fundacion Chopiniana z Argentyny obok konferencji i masterclass organizuje trzy konkursy: dla młodzieży poniżej 18 roku życia, konkurs dla pianistów do 35 r.ż oraz, cieszący się coraz większym zainteresowaniem na świecie, konkurs dla amatorów. Martha Noguera podkreśliła dobrą współpracę z ambasadami Polski i Austrii.

Sociedad Federico Chopin the Chilew roku 2010 organizuje juz po raz 9-ty sezon koncertowy w sali Claudio Arrau w Municipal Theatre of Santiago, w ramach którego, zostaną wykonane dzieła wszystkie Chopina. Równolegle odbędzie się 7 edycja "Flora Guerra Contest".

W Helsinkach (Finlandia) 18 kwietnia 2010 odbędzie się Chopin Gala Concert w sali koncertowej Akademii Sibeliusa. Udział w nim weźmie m.in. zwiycięzca Jyvaskyla Piano Competition (rozgrywany w dniach 28 lutego—11 marca 2010). w dniach 25—26 września 2010 odbedzie się Young Chopin Festival. Udział w tym przedsięwzięciu zapowiedziały wszystkie instytucje muzyczne Finlandii prowadzące lekcje fortepianu dla dzieci i młodzieży.

Vancouver Chopin Society uczci rocznicę urodzin Chopina trzydniowym Festiwalem (14—16 marca 2010). Planowany jest w nim udział artystów: Marca Laforeta, Wojciecha Świtały i Urszuli Krygier, oraz prof. Ireny Poniatowskiej, która przy okazji festiwalu wygłosi wykład.

Internationale Chopin-Gesellschaft in Wien uświetni obchody roku chopinowskiego 2010 koncertem w wiedeńskim Ratuszu miejskim. Planuje również odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy ulicy Kohlmarkt. W planach towarzystwa jest również postawienie w Schweitzergarden pomnika Fr. Chopina. Prof. Kanitzer podkreślił potrzebę pomocy ze strony polskiej dla przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. We współpracy z placówką PAN w Wiedniu zorganizowane zostanie sympozjum naukowe "Chopin w Wiedniu". Wyjątkowo uroczysty charakter będzie miał doroczny Festiwal Chopinowski w Gaming.

Towarzystwo z Hannoweru, jak co roku, organizuje wielki Ope-air Konzert z udziałem międzynarodowych i polskich oraz Schimanowski Quartet.

Chopin Gesellschaft in Taunus organizuje cykl koncertów "Chopiniada", który w roku 2010 zostanie wzbogacony o inne atrakcje.

Obecna na Spotkaniu Pani Leila Pula przedstawiła przybyłym nowo powstałe Towarzystwo w Kosowie. Towarzystwo działa przy Wydziale Sztuk uniwersytetu w Prisztinie. Swe działania kieruje głównie w stronę młodzieży—zarówno młodych pianistów jak i młodych słuchaczy. Jest organizatorem PIAF (Pristina International Art Festival).

Pod koniec Spotkania głos zabrał p. Ryszard Kubiak, Koordynator Programów Zagranicznych Biura Obchodów Roku Chopinowskiego. Poprosił delegatów o przedstawienie ich zapotrzebowań finansowych, w których mogłaby partycypować strona polska.

Przedstawił również zarys projektów planowanych przez Biuro Obchodów. Głównymi cele podzielone są na trzy kategorie: budowanie nowego wizerunku Chopina, działania edukacyjne—upowszechnianie postaci i twórczości F. Chopina, oraz działania materialne, czyli to, co pozostanie po roku 2010—muzea, inwestycje (Centrum Chopinowskie w Brochowie).

Powstał już portal internetowy, w którym na bieżąco zamieszczane będą informacje na temat imprez roku 2010 na całym świecie.

Pośród imprez jubileuszowych znajdą się również propozycje dla szerszej publiczności; są to m.in. "Szalony dzień muzyki"—cykl koncertów mających miejsce w równych częściach świata, którego finał odbyłby się w Warszawie; czy Album CD dedykowany Chopinowi, na którym znalazłyby się gwiazdy muzyki rozrywkowej.

Wieczorem zebrani goście udali się na recital Rolanda Krügera (Dreigestirn der Romantik". W programie koncertu znalazły się Impromptu, Mazurki, Nokturn i Fantasie-Impromptu Chopina, Kinderstucke oraz Präludium i Fuga Felxa Mendelssohna-Bartholdy'ego, a wdrugiej części Etiudy Symfoniczne R. Schumanna.

Koncert poprzedziło nad wyraz serdeczne powitanie ze strony Mera Oberursel Pana Hansa-Georga Bruma.

Środa 10 czerwca była dniem zasłużonego wypoczynku. Rano delegaci wybrali się na wycieczkę do Saalburg, w którym znajdują się ruiny jednej z twierdz granicznych imperium rzymskiego. Po zwiedzeniu obiektu goście zostali zaproszeni na obiad przez Mera Homburga Panią Dr. Ursulę Jungherr. Po południu czekała na nich jeszcze jedna atrakcja—wizyta w Zamku Kronberg, który w latach 1894-1901 był rezydencją Królowej Victorii, wdowy po Cesarzu Fryderyku. Delegaci mieli okazję poznać historię Victorii i zwiedzić zakamarki pałacu, w którym dziś znajduje się luksusowy hotel.

Niezwykle przyjemny i doskonale zorganizowany pobyt delegatów Towarzystw Chopinowskich ze świata zakończyła uroczysta kolacja wydana przez Panią Prezes Ilse Schwarz Schiller.

‹ wróć do listy aktualności