IFCS

International Federation of Chopin Societies Członek Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO
2011-06-01

Spotkanie Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich, Duszniki-Zdrój, 25-27 maja 2007 r.

W dniach 25—27 maja 2007 r., odbyło się w Dusznikach Zdroju spotkanie przedstawicieli Towarzystw Chopinowskich, członków Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich. Organizatorami spotkania byli polscy członkowie Zarządu Federacji: Sekretarz Generalna—prof. Elżbieta Artysz oraz Skarbnik Zarządu—Andrzej Merkur. W Spotkaniu wzięło udział 37 delegatów reprezentujących 16 Towarzystw z 10 państw. Wśród uczestników znaleźli się również przedstawiciele instytucji współpracujących z Międzynarodową Federacją Towarzystw Chopinowskich: Grzegorz Michalski, Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Artur Szklener, reprezentant Działu Naukowego Instytutu oraz Andrzej Sułek, przedstawiciel 2 Programu Polskiego Radia. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój, Pan Grzegorz Średziński.

Celem spotkania było przedstawienie i omówienie propozycji uczczenia obchodów zbliżającego się Roku Chopinowskiego 2010, przygotowanych przez poszczególne Towarzystwa.

Spotkanie zainaugurował recital fortepianowy Takashi Yamamoto, laureata IV Nagrody XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina. Koncert, poprzedzony słowem wstępnym prof. Ireny Poniatowskiej, odbył się w Dworku Chopina.

Merytoryczne posiedzenie przedstawicieli Towarzystw Chopinowskich rozpoczęło się 26 maja. Obrady prowadził Prezydent Federacji, prof. dr Theodor Kanitzer.

Omówiono następujące propozycje na rok 2010:

 1. Grzegorz Michalski, Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina przedstawił wstępne plany Instytutu związane z obchodami Roku Chopinowskiego 2010. Instytut zamierza zorganizować m.in. III Międzynarodowy Kongres Muzykologiczny, Koncert Galowy 1 marca 2010 r. w Filharmonii Narodowej, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Chopin i jego Europa" oraz XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Dyrektor G. Michalski zaprezentował również projekty wydań faksymilowych, publikacji, nagrań oraz program współpracy z zagranicą realizowany m.in. wspólnie z Międzynarodową Federacją Towarzystw Chopinowskich. Działania NIFC obejmują również szeroko zakrojone inwestycje, będące częściowo w trakcie realizacji. Trwają prace związane z renowacją Zamku Ostrogskich i Dworku w Żelazowej Woli. Do najważniejszych inwestycji zaliczyć trzeba także budowę Centrum Chopinowskiego przy ul. Tamka w Warszawie oraz Centrum Kształcenia Młodych Artystów w Brochowie.
 2. Redaktor Andrzej Sułek (Polskie Radio—Program 2), przedstawił propozycje Europejskiej Unii Radiowej (EBU) dotyczące obchodów 200-setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Jako wybrany na drugą kadencję stały członek Grupy Muzycznej EBU, Andrzej Sułek został mianowany przez tę organizację koordynatorem Roku Chopinowskiego. Większość projektów będzie organizowanych w ramach współpracy pomiędzy rozgłośniami z całej Europy, Ameryki a także Dalekiego i Bliskiego Wchodu, zrzeszonymi lub stowarzyszonymi z EBU. W planach są cykle recitali, koncerty w miejscach związanych z pobytem i występami Chopina, stworzenie kolekcji nagrań archiwalnych oraz nowych—z udziałem młodych, utalentowanych pianistów z poszczególnych państw, a wreszcie wywiady ze słynnymi interpretatorami dzieł Chopina. Ważnym wydarzeniem będzie "Dzień Specjalny Euroradia" (1 marca 2010), kiedy to na antenie europejskich rozgłośni przez cały dzień będzie można słuchać muzyki Chopina, a wykonane mają być dzieła wszystkie kompozytora. W planach jest również powołanie międzynarodowej radiowej orkiestry chopinowskiej, w skład której mieliby wchodzić instrumentaliści z najlepszych orkiestr europejskich. Być może fundamentem tego przedsięwzięcia stanie się SymphoNet—funkcjonujący już (także z udziałem NOSPR) program wymiany muzyków pomiędzy pięcioma europejskimi orkiestrami radiowymi. W ramach obchodów roku chopinowskiego znajdzie się również propozycja skierowana do kompozytorów: "Chopin w nowych szatach"—to nazwa serii zamówień kompozytorskich, odwołujących się do szeroko rozumianej chopinowskiej inspiracji. Pełny i oficjalny projekt obchodów roku 2010 na antenach radiowych Europy zostanie przedstawiony we wrześniu tego roku, po jesiennym posiedzeniu Grupy Muzycznej EBU w Budapeszcie.
 3. Przedstawiciele Towarzystw Chopinowskich zaprezentowali propozycje poszczególnych Towarzystw na rok 2010. Wszystkie Towarzystwa zobowiązały się do dużej aktywności artystycznej i organizacyjnej oraz podkreśliły konieczność jak najszerszego propagowania muzyki Fryderyka Chopina w ramach inicjatyw związanych z obchodami rocznicowymi. W 2010 r. zostaną zorganizowane Festiwale Chopinowskie w Gaming, Paryżu, Valldemossie, Nohant, Mariańskich Łaźniach, Dusznikach i Buenos Aires. Towarzystwa planują również organizację koncertów, seminariów, konferencji, konkursów i pokazów filmowych.
  • Société Chopin a Paris, poza tradycyjnym festiwalem w Orangerie de Bagatelle, przygotowuje colloqium "Chopin a muzyka francuska", które odbędzie się na paryskiej Sorbonie. Obchodom roku jubileuszowego będą również towarzyszyły projekcje filmów o polskim kompozytorze.
  • Stowarzyszenie "Musique au Pays de George Sand" planuje zorganizowanie w Nohant rozszerzonego festiwalu chopinowskiego w sierpniu 2010 r. Do tego czasu w domu George Sand będą prowadzone prace restauracyjne we współpracy z rządem francuskim.
  • Towarzystwo Chopinowskie w Tiranie zamierza kontynuować współpracę z EPTA przy wielu projektach.
  • W Valldemossie zostanie zorganizowana wystawa plakatów Festiwali Chopinowskich od 1930 r. Wystawę będzie można oglądać w czasie majorkańskiego Festiwalu Chopinowskiego w sierpniu 2010 r.
  • Wśród planów Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie znajduje się m.in. projekt stworzenia szlaków turystycznych "Śladami Chopina" we współpracy z biurami podróży.
  • Polska Akademia Chopinowska zamierza ściśle współpracować z NIFC przy organizacji III Międzynarodowego Kongresu Muzykologicznego "Chopin u progu nowego millenium—idee, interpretacje, oddziaływanie".
  • W lutym 2010 r., Chopin Foundation of the United States zorganizuje Konkurs Chopinowski dla pianistów amerykańskich. Będzie miał on rangę narodowych eliminacji do XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie. Towarzystwo planuje również cykl koncertów chopinowskich "Chopin for All", poprzedzonych krótkimi wykładami. Projekt ma na celu przybliżenie postaci i dzieła Fryderyka Chopina uczniom szkół muzycznych i studentom, a także szerokiej publiczności.
  • Towarzystwo Chopinowskie w Houston, w marcu 2010 r. zorganizuje Konkurs Chopinowski dla dzieci i amatorów.
  • W Hanowerze odbędzie się koncert plenerowy dla około dwutysięcznej publiczności.
  • Towarzystwo Chopinowskie w Bangkoku planuje przeprowadzenie kolejnej edycji azjatyckiego konkursu chopinowskiego.
  • Towarzystwo Chopinowskie w Izraelu zorganizuje od października 2009 r. do lipca 2010 r. cykl 10 koncertów, a wśród nich specjalny koncert galowy 1 marca 2010 r.
  • International Chopin Festival in Japan planuje na 2010 r. rozszerzony festiwal chopinowski.
  • Chopin-Associatie Vlaanderen (Belgia) ma w planach zorganizowanie na początku marca 2010 roku cyklu koncertów obejmujących wszystkie dzieła Chopina. Ponadto we wrześniu odbędzie się w Hasselt Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny "Pianotune", w całości poświęcony polskiemu kompozytorowi.
  • Towarzystwo Chopinowskie w Wiedniu przedstawiło wstępne projekty na rok 2010. Towarzystwo zamierza zorganizować m. in. koncert w Dużej Sali Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz wystawę w Austriackiej Bibliotece Narodowej, poświęconą młodości Chopina i pobytowi kompozytora w Wiedniu. Na maj 2010 roku planowany jest również koncert Federacji w Wielkiej Sali Kongresowej UNESCO w Paryżu, pod patronatem Dyrektora Generalnego UNESCO, Koichiro Matsuury, z udziałem międzynarodowych wykonawców.

Po merytorycznym posiedzeniu Federacji, w siedzibie Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju, odbył się koncert chopinowski, podczas którego wystąpili przedstawiciele Towarzystw: Dariusz Pawlas, Kazimierz Gierżod, Rudina Ciko, Joan Moll i Yves Henry.

27 maja uczestnicy spotkania udali się na wycieczkę autokarową "Ziemia Kłodzka", podczas której odwiedzili Góry Stołowe, Wambierzyce i wodospady w Międzygórzu.

Wieczorem rozpoczęło się spotkanie końcowe połączone z pokazem trzech filmów dokumentalnych: "Houston—Konkurs Chopinowski dla dzieci"; "Gaming—Festiwal 2005—Nowe kraje Unii Europejskiej" (film zrealizowany przez Telewizję Polską) i "Duszniki 2006—reportaż z Festiwalu".

Cel postawiony przez organizatorów spotkania został w dużej mierze osiągnięty. Szesnaście Towarzystw Chopinowskich przedstawiło swoje propozycje udziału w obchodach Roku Chopinowskiego 2010. Kilka Towarzystw (Taunus, Genewa, Tucson, Buenos Aires, Helsinki) nadesłało pisemne projekty. Wszystkie Towarzystwa zobowiązały się do uświetnienia 200-nej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina poprzez organizację koncertów, konkursów, seminariów, konferencji i pokazów filmowych, poświęconych dziełu i postaci polskiego kompozytora.

Spotkanie zostało ocenione pozytywnie. Zgromadzeni goście uznali program za bardzo dobry, a sprawy organizacyjne (zakwaterowanie, wyżywienie, imprezy towarzyszące) za znakomite.

‹ wróć do listy aktualności