IFCS

International Federation of Chopin Societies Członek Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO
2015-11-12

Walne Zgromadzenie MFTCh

8 października 2015 w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich. W Zgromadzeniu wzięło udział 24 Delegatów Towarzystw Chopinowskich z całego świata. Obrady otworzył Prezydent Federacji Theodor Kanitzer. Następnie wysłuchano i przyjęto sprawozdanie z działalności Federacji w okresie 2010- 2015 (Sekretarz Generalny E. Artysz) oraz sprawozdanie finansowe (Skarbnik A. Merkur) z tych lat.

Ważnym punktem spotkania były wybory władz Federacji. Wybrano członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Oto nowy skład wymienionych organów:

Zarząd Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich:

1. Theodor Kanitzer (Austria, Wiedeń) – President

2. Antoine Paszkiewicz ( Francja, Paryż) – Vice President

3. Sookie Schober (Niemcy, Hanower) – Vice President

4. Elżbieta Artysz (Polska, PACh) – General Secretary

5. Andrzej Merkur (Polska, Duszniki) – Skarbnik (Treasurer)

6. Rosa Capplonch Ferra (Valdemossa)

7. Alejandra Catro (Chile)

8. Jadwiga Gewert (USA, Miami)

9. Kazimierz Gierżod (Polska, TiFC)

10. Hiroyuki Takashima (Japonia)

Komisja Rewizyjna:

1. Paweł Urbański—Przewodniczący

2. Ramon Andreu (Valdemossa, Hiszpania)

3. Bożena Shmidt-Adamczyk (Valdemossa, Hiszpania)

4. Ariel Paszkiewicz (Francja, Paryż)

5. Irena Poniatowska

Sąd Koleżeński:

1. Roman Bork (Niemcy, Berlin)

2. Iko Bylicki (Kanada, Vancouver)

3. Steven Lagerberg (USA, Miami)

W dyskusji omawiano m.in. plany dalszego rozwoju Federacji. Wyłoniła się propozycja wydawania “Chopin in the World” w formie elektornicznej zamieszczanej w internecie ze względu na bogactwo informacji i jakość materiałów tam zamieszczanych.

Z okazji 30-lecia istnienia Międzynarodowej Federacij Towarzystw Chopinowskich Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył następujących działaczy:

1. Iko Bylicki – brązowy medal “Gloria Artis”

2. Jadwika Gewert – brązowy medal “Gloria Artis”

3. Sookie Schober – Odznaka honorowa “Zasłużony dla Kultury Polskiej”

4. Jill Rabenau – Odznaka honorowa “Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Aktualna lista członków Federacji (uwzględniająca nowoprzyjętych, skreślonych i rezygnujących) znajduje się tutaj: http://ifcs.pl/strona/4-towarzystwa_czlonkowskie.html

‹ wróć do listy aktualności