IFCS

International Federation of Chopin Societies Członek Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO
2011-06-01

Walne Zgromadzenie MFTCh

8 października 2010 o godzinie 14 w sali konferencyjnej Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich. W Zgromadzeniu uczestniczyli delegaci 28 Towarzystw z 18 krajów. Podsumowano działalność Federacji w latach 2005-2010 ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Roku Chopinowskiego.

Obrady przebiegały zgodnie ze Statutem MFTCh. Dokonano wyboru nowych Władz Federacji (Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego; skład osobowy Prezydium pozostał bez zmian).

W czasie zgromadzenia omówiono plany działania na lata 2010-2015 uwzględniające wymianę doświadczeń i wzajemną pomoc między Towarzystwami.

Walne Zgromadzenie wysoko oceniło pomoc Sekretariatu Warszawskiego MFTCh, który zdobył środki w ramach Programu MKiDN Fryderyk Chopin, dzięki którym 28 polskich artystów i muzykologów wzięło udział w imprezach jubileuszowych organizowanych przez Towarzystwa Chopinowskie na całym świecie.

‹ wróć do listy aktualności